Autistiska Manifestet|Om

Personliga texter om autism

Här blandas personliga texter om min vardag som autistisk och kroniskt sjuk, med samhällsanalyserande texter på temat mänskliga rättigheter, och utbildande texter om neuropsykiatriska funktionsnedsättnigar (NPF), samt metodstöd för er som möter oss i ert yrkesutövande.

Mina texter vänder sig till autister och funkisar, föräldrar (autistiska och icke-autistiska), våra vänner och anhöriga, yrkesverksamma inom välfärden, samt politiker och makthavare. Jag skriver bl.a. en bloggserie om autism och skolan. En kommande serie ska handla om att som vuxen funkis söka stöd och insatser från samhället. Stöd som är mänskliga rättigheter, men som samhället inte gärna ger.

Populära resurser

Varför lågaffektivt bemötande?

Att göra träffar tillgängliga för Autister och andra med NPF.

Stödfrågor till arbetsterapeuter som arbetar med personcentrering och delaktighet.

”Anpassad för funktionsvariationer”

KBT för att hantera stress innebar högre krav, inte lägre

Jag hade inte alltid ett ord för det, men jag har alltid stimmat

Författaren bakom texterna

Jag är autistisk, vänster, och språkintresserad. Jag bloggar ideellt, pendlar mellan många olika specialintressen, målar akvarellmålningar när lederna i handen tillåter, har svårt att sova och har psykisk ohälsa.

Pronomen: hen.
Hen har en blogg. Jag läste på hens blogg. Jag uppfattade vilka pronomen jag ska använda när jag pratar om hen.

Status: autism, ADHD, trans + icke-binär, vuxen, bipolär sjukdom, depression, PTSD, Ehlers Danlos Syndrom. Ingen arbetsförmåga.


Följ Autistiska Manifestet på Facebook.
Kortlänk Autistiska Manifestet: wp.me/P7uT88-1