Sluta ljuga om regler

Jag hörde häromdagen en vuxen som ljög för ett barn som hen hade ansvar för. Barnet ville byta plats i bussen till en annan plats. Den vuxna sa då: ”Vet du, man sätter sig när man kliver på bussen. Sen får man sitta där. Då byter man inte plats. Nej, sitt still.”

Det är inte sant. Det finns ingen sån regel på den bussen. Det är ofta både genomförbart och tillåtet att byta från en sittplats till en annan, och folk gör det ibland. Det den vuxna gör är att säga att barnets vilja spelar ingen roll. Vuxnas ord är lag, även när de ljuger. I det här fallet är det inte orimligt att tänka sig att den vuxna inte vill att barnet ska riskera att ramla om hen lämnar sätet medan bussen är i rörelse. Det finns god anledning att inte byta plats i bussen när och hur som helst. Men barnet har säkert också en anledning till varför hen vill byta plats, en anledning som den vuxna inte visar något som helst intresse för att ta reda på. Istället får hen en tillrättavisning, en demonstration av vem som bestämmer. Den vuxna förmedlar också att det är viktigt att inte bete sig på ett sätt som avviker från normen. Hen framställer ”hur man gör”, dvs hur andra gör, som viktigt. Hen ger bilden att eftersom folk (enligt hen) inte byter plats, betyder det att man inte ska byta plats. Det är fel att byta plats. Det är rätt att sitta still.

Tänk dig att det här mönstret upprepas från alla möjliga vuxna under hela din uppväxt. De bestämmer något, och du ska lyda utan att de förklarar varför. Du ska komma ihåg och följa alla dessa regler som man vägrar förklara hur /om de är motiverade. Vissa av dem kan vara omöjliga för dig att följa. De vuxna påstår saker som inte stämmer, men de har rätt och du har fel. Du är bråkig om du invänder. Det spelar ingen roll vad du vill och mår bra av, utan du ska göra som andra gör. Men om andra gör som de vuxna säger att man inte ska göra, då ska du inte göra som dem.

Att inte bli respekterad som en riktig människa med en egen vilja är skadligt för alla barn. Autister är en grupp som drabbas extra hårt av denna avhumanisering, som inte heller upphör när vi blir vuxna. Vi kan inte förstå regler, sägs det. Det är ett så förenklat påstående att det blir rent fel. Börja med att skilja på att känna till en regel, att förstå anledningen till den, att kunna följa den och att följa den. Fortsätt sedan med att sluta ljuga för oss.