Så behöver skolan inte vara

Många som diskuterar skolan försvarar den rådande ordningen. De argumenterar för hur saker borde vara som om varje enskild del av helheten är den enda delen som kan ändras. Om jag uttrycker min bestämda åsikt att disciplin och fostran av barn inte borde höra hemma i grundskole- och gymnasieutbildning, får jag ibland svar som ”hur ska vi då få dem att göra sånt som de måste?”. Om jag förklarar varför läxor är dåligt, hur ett system med läxor skadar elever och knappast tillför något: ”hur ska eleverna då kunna få bra betyg/godkända betyg?”. Om jag säger något om att jag är emot betyg: ”hur ska en då bli behörig till gymnasium/högskoleutbildning?”. Om jag påpekar att det är fel att tvinga barn och ungdomar att vistas i (skol)miljöer de inte klarar av: ”hur ska de då klara yrkeslivet?”.

Det är otroligt tröttsamt när folk tillskriver mig åsikter som jag inte har p.g.a. att de inte kan förstå det jag sagt annat än i relation till vad skolans uppdrag är idag och hur den är organiserad idag. Vad som är skolans uppdrag kan ändras med politiska beslut och hur skolan organiseras kan också ändras med politiska beslut.

Skolans uppdrag idag består av flera delar. Skolan ska lära ut vissa färdigheter och viss kunskap. Skolan ska vara en plats för förvaring av barn medan vårdnadshavare antas förvärvsarbeta. Den ska kräva av elever att bevisa/demonstrera sina färdigheter och kunskapen de besitter. Skolan ska dokumentera hur väl eleven lever upp till kraven som skolverket ställer på elever för olika betyg, dvs skolan ska sätta betyg på eleverna i olika ämnen. Den ska lära ut respekt för auktoriteter. Skolan ska fostra elever till att möta orimliga krav som kommer att ställas på dem när de blir vuxna. Skolans uppdrag idag är dåligt.

Jag har den radikala åsikten att skolan borde vara till för att gynna eleverna, inte för att göra våld på elevernas person. Det är skolan som ska behöva bevisa att de lär ut sådant som eleverna är intresserade av och som gynnar eleverna att lära sig. Eleverna ska ha inflytande över sina egna liv. Att från tidig ålder lära barn att de inte har rätt till någon autonomi gynnar inte barnen, utan det gynnar de personer som har makt över barnen. Till dessa hör bl.a. vårdnadshavare, lärare, vårdpersonal, myndigheter av alla slag, arbetsköpare (när de blir vuxna) och staten.

Att göra skolan till en plats för förvaring, en plats som eleven har en plikt att vistas på, gör att skoldagar blir onödigt långa och att elever som av olika anledningar inte mår bra av att vistas i skolan (en majoritet eller stor minoritet av eleverna) far illa. Funktionsnedsatta elever drabbas extra hårt då skolan ofta är otillgänglig dessutom. Funkisfeministen skriver bl.a. här om den otillgängliga skolan.

Att skolan som idag till så stor del handlar om att en ska bevisa vad en kan är inte förenligt med att skolan ska vara till för att gynna eleverna. Det tillför inget värde. Istället för att ägna sig åt att lära sig mer tvingas elever t.ex. skriva texter om ämnen som inte intresserar dem, som de har skrivit om förut eller som inte ger någon djupare kunskap. Detta för att en lärare ska få underlag för att sätta ett betyg. Det finns inget värde i att tvingas skriva om kejsar Augustus fem gånger under grundskolan och gymnasiet.

Men betyg behövs för att få behörighet!
Jo, jag känner till att vi har ett system idag där de som inte uppfyller vissa kriterier utestängs från vidare utbildning. Jag är emot det systemet. Det är ett system som är till för att utestänga och underordna marginaliserade samhällsgrupper. Utbildning på alla nivåer ska vara en rättighet för alla som vill.

Utbildning till alla som vill? Men alla kan inte bli läkare och jurister?!
Hej, jag sa utbildning, inte yrkeslicens och arbete. Jag vill passa på att berätta att jag är helt för om någon inte vill göra annat än att utbilda sig hela sitt liv.

Folk kan inte gå med studielån hela livet. CSN är för ett begränsat antal terminer. En behöver ju arbeta förr eller senare för att få en inkomst?!
Inkomst behöver inte vara knutet till arbete eller studier. Det går att ändra på, t.ex. genom att införa basinkomst för alla.

Samhället behöver bussförare, lärare, bibliotekarier, narkossjuksköterskor m.fl.!
Det stämmer. Då är det en bra idé att göra utbildning och arbetsplatser tillgängliga, och arbetsmiljön på utbildningsplatser och arbetsplatser mycket god. Jag är också för mycket kortare arbetsdagar.

För att arbetsmiljön ska vara bra för lärare måste de ha makt över elever!
Nej, sluta ljug och ta ditt förakt mot utsatta elever någon annanstans, förslagsvis till en soptunna. Anarkoautism skriver om skillnaden mellan
arbetsmiljö och att utöva makt i skolan.

Hur ska lärare få elever att göra sånt som de inte vill om de inte har makt över eleverna?
Vi ska inte ha en skola där elever systematiskt tvingas göra saker som de inte vill och som inte är bra för dem.

Hur ska de klara vuxenlivet/klara yrkeslivet om de inte lär sig att göra sånt som de inte vill och klara sånt som de inte klarar nu?
1. Alla kommer inte att ”klara yrkeslivet” så som yrkeslivet ser ut idag. Det är ett faktum, som inte kan ändras oavsett vad skolan och lärare gör.

2. De höga krav på prestation och disciplin som finns i skolan idag, tillsammans med kravet att vistas i skolmiljöer som är skadliga för många elever är en bidragande orsak till att de inte kommer klara yrkeslivet. Elever tar skada i skolan som påverkar resten av livet.
3. Vilka krav som ställs i yrkeslivet kan ändras genom politiska beslut.
4. Rätt till stöd i vardagen finns idag, men har stora brister som kan åtgärdas med politiska beslut.
5. Vi har ett socialförsäkringssystem idag som har många brister. Ett system där det inte är en självklarhet att få ersättning från Försäkringskassan om en inte kan arbeta, och om en får ersättning så är det för låga nivåer. Detta går att ändra på med politiska beslut.
6. Skolan och utbildning ska vara till för alla. Den ska inte bygga på normaliserande principer som den gör idag.

Publicerat av

Autistiska Manifestet

Autistisk bloggare som skriver om autism, funktionsnedsättning och rättvisefrågor.

2 reaktioner till “Så behöver skolan inte vara”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s