Jag tänker högt om sjukvården men kan inte koncentrera mig

Ibland sätter jag mig upp vid datorn och tänker att jag ska skriva om sjukvården. En betydande del av mitt liv består av sjukvård. Eller sjukadministration kanske man kan kalla det. Där den som är sjuk måste sköta en massa administration för att få fortsätta existera. Där den som är sjuk är en produkt som sjukvården fått i uppdrag av landstinget att utföra service på. Landstinget är en kund som köper tjänster inom kategorin sjukvård.

Jag håller på att ändra medicinering och pga det så har jag just nu en mycket lägre dos ADHD-medicin än jag behöver. Det är mer rörigt än vanligt i mitt huvud. Det verkar som jag försöker skriva om tre olika saker på samma gång. Här behövs lite struktur. Gör ett försök. Ett ämne är saker som jag har att säga om privatisering av sjukvården och vinster i välfärden. Ett andra ämne är sjukförsäkringen, en del av vår socialförsäkring, och sjukvårdens roll i relation till sjukförsäkringen. Ett tredje ämne är att skildra hur jag som autist, funkis och kroniskt sjuk blir omänskligt behandlad i sjukvården.

Så om jag nu ska skriva på bloggen om det tredje ämnet, som var min tanke från början, ja hur ska jag göra då? Jag tänker högt här. Kan jag tänka mig det som en annan  genre? Det var en gång en autist som snart skulle fylla 30 år. Vi kan kalla hen Alex (inte hens riktiga namn). Alex hade flera funktionsnedsättningar och sjukdomar. En del av dem hade ett namn, och några av dessa hade presenterat sig för Alex innan hens 29:e år var slut. De kallades autism, bipolär sjukdom, typ 2, Ehlers Danlos syndrom, PCOS och migrän. En genomsnittligt vacker dag behövde Alex lite sjukvård. Eftersom hen inte kan prata i telefon smsade hen till boendestödet och bad dem att fixa en läkartid. Efter två veckor har man fått tag på relevant vårdenhet och Alex får veta att hen har fått en tid om två månader…

Okej, det var rätt svårt att skriva på det sättet. Och nu har jag glömt vad det var jag ville säga. Men publicerar ändå! och försöker igen en annan gång. Jag har många saker att säga.