Ett tomt uppslag i en anteckningsbok och en penna.

Autistisk elev

Det är många som vill ha hjälp att förstå varför barn mår så dåligt av skolan att de inte klarar att närvara. Elever med NPF blir utbrända i grundskolan. Autistiska tonåringar hoppar av gymnasiet. Vad gör skolan för fel? Vad ska jag göra som förälder?

Skolan – bloggserie

Intresse för texter om skolan, autism och PTSD?

Prolog: Autistisk på förskolan

Kapitel 1: Vikten av att lyckas i skolan

Kapitel 2: Omställningar och struktur

Kapitel 3: Oroliga vuxna som gör mer skada än nytta

Kapitel 4: Autist möter katederundervisning i fyran

Kapitel 5: Jag utvecklade komplex PTSD i mellanstadiet

Kapitel 6: Autisten som inte gjorde sina läxor

Kapitel 7: Autisten som hade potential

Kapitel 8: Jag önskar mina föräldrar gjort annorlunda

Kapitel 9: Dåliga instruktioner och arroganta lärare

Kapitel 10: Smärta som ingen tog på allvar

Kapitel 11: Autism, ADHD och muntliga redovisningar

Kapitel 12: Mobbing och maktobalans p.g.a. otillgänglighet

Kapitel 13: Anpassa skolan

Kapitel 14: Autistisk hemmasittare i gymnasiet